Γαλλικά

Τα Γαλλικά είναι η γλώσσα της κουλτούρας και του πολιτισμού.

Είναι η γλώσσα, μετά την Αγγλική, που ομιλείται και στις πέντε ηπείρους. Σε 45 Κράτη και πάνω από 170 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, μιλούν Γαλλικά.

Είναι η γλώσσα που οδηγεί σε δίπλωμα Β2, δηλαδή αντίστοιχο του LOWER, σε 4 χρόνια, με μόνο 1-2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Επιπλέον η υιοθέτησή της στην E’ & ΣΤ’ Δημοτικού, είναι πιο εύκολη από ό,τι στην εφηβεία και είναι κατάλληλη για το φορτωμένο πρόγραμμα των ενηλίκων.

Είναι γλώσσα εργασίας, γλώσσσα σπουδών σε γαλλόφωνα πανεπιστήμια (Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Καναδάς) όπου η φοίτηση είναι δωρεάν, γλώσσα πολιτισμού και γλώσσα βάσης για να μάθει κάποιος ευκολότερα Ισπανικά ή Πορτογαλικά. Επίσης, είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα οποιουδήποτε Διεθνούς Οργανισμού (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα κ.τ.λ.) και έτσι χιλιάδες στελέχη, υπάλληλοι και στρατιωτικοί σε διάφορα μέρη του κόσμου μαθαίνουν τη Γαλλική Γλώσσα.