Μέλος του QLS

Ανήκουμε στο Δίκτυο σχολείων QLS που είναι ένα δίκτυο ΚΞΓ πιστοποιημένης ποιότητας στην Ελλάδα που λειτουργεί με τρεις κύριους άξονες προσέγγισης του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολείου:

  1. Ποιότητα στο επίπεδο των γνώσεων που προσφέρει στους μαθητές του
  2. Ποιότητα στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
  3. Ποιότητα στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στους γονείς που το εμπιστεύονται