Σχετικά με εμάς

Από το 1986, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ», προσφέρει με επιτυχία, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας εκμάθησης ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΩΝ,  ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, ΡΩΣΙΚΩΝ και ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ. Ακολουθώντας πιστά τις παγκόσμιες εξελίξεις στις μεθόδους διδασκαλίας ξένων γλωσσών, καταφέρνει να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες απόλυτα σχεδιασμένες και εναρμονισμένες, με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (CEFR), δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον που ωφελεί όλους του μαθησιακούς τύπους και προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, ώστε να ικανοποιεί μαθητές και καθηγητές.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διαρκής ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την διδασκαλία χρησιμοποιώντας πάντα νέες πρωτοποριακές μεθόδους στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

  • Μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Ποιοτικών σχολείων QLS (Quality in Language Services)
  • Πιστοποιημένο κέντρο (μέσω του QLS) των εξετάσεων CAMBRIDGE και LanguageCert για όλα τα επίπεδα
  • Πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) με πλήρη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ
  • IT ACADEMY ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ – Εκμάθηση/ εξετάσεις πληροφορικής