Συνεργασία με την Ariston Computer Academy

Το Τεστ Πολλαπλής Νοημοσύνης βασίζεται στη Θεωρία του Howard Gardner σε συνεργασία με την Ariston – Computer Academy και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Είναι ένα αξιόπιστο τεστ (με τη μορφή ενός ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο) που δείχνει τον τύπο μάθησης κάθε μαθητή μετά την πραγματοποίηση του τεστ. Αυτό είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον Δάσκαλο που διαφοροποιεί το μάθημά του για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε σε κάθε μαθητή την ευκαιρία να μάθει με τον δικό του τρόπο, με βάση τον τύπο μάθησής του.

Κάθε μαθητής είναι διαφορετικός, για αυτόν τον λόγο το τεστ QLP κάνει τη διαφορά!