Σχετικά με εμάς

Από το 1986, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ» προσφέρει αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας σε Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Προσαρμόζεται στις παγκόσμιες εξελίξεις της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που είναι πλήρως εναρμονισμένες με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (CEFR). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ένα ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον που εξυπηρετεί όλους τους μαθησιακούς τύπους και δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες μάθησης που ικανοποιούν τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές.

Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να παραμένουμε ενημερωμένοι σχετικά με τα τελευταία θέματα στη διδασκαλία, χρησιμοποιώντας πάντα καινοτόμες μεθόδους στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Επιπλέον, είμαστε:

  • Μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Πιστοποιημένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS
  • Πιστοποιημένο κέντρο (μέσω του QLS) για εξετάσεις CAMBRIDGE και LanguageCert σε όλα τα επίπεδα.
  • Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) με πλήρη πρόσβαση για ΑΜΕΑ.
  • Πιστοποιημένο κέντρο στην εκμάθηση στις εξετάσεις πληροφορικής (IT Academy ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ)