ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ VOUCHER ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΠΑ ΜΕ 400€!


Ενημερώσου και επίλεξε ανάμεσα στα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στις Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες.
Είδος προγράμματος:
Επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ με επιδότηση 400€. Τα επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω του ΚΔΒΜ μας συνεχίζονται.
Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων με τη χρήση επιταγών κατάρτισης (Voucher), σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν το επιδοτούμενο σεμινάριο στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων, αποκτούν πιστοποίηση στο αντικείμενο σεμινάριο που θα επιλέξουν και επιπλέον επιδότηση 400€.

Τα σεμινάρια μας:
● Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου
● Μηχανογραφημένη Λογιστική & Οργάνωση Αποθήκης
● Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
● Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές)

Δικαιούχοι: Εργαζόμενοι του ιδιωτικού κλάδου, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας 18 ετών και άνω. Ακόμη, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.
Έναρξη: Αναμένουμε άμεσα την προκήρυξη επέκτασης του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Κάνετε
έγκαιρα την αίτησή σας, στο κέντρο μας!
Διάρκεια προγραμμάτων: 80 ώρες: 12 ώρες δια ζώσης και 68 ώρες εξ αποστάσεως με σύγχρονη και
ασύγχρονη εκπαίδευση.
Επιδότηση: 400€.

Διαβάστε περισσότερα για την προστασία προσωπικών δεδομένων εδώ.

ΚΔΒΜ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ
Πληροφορίες : τηλ. 2710-232331, 6999520054
11ου Συντάγματος 7-9 Τρίπολη (όπισθεν του CINE VILLE)