Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπουρτσουκλή/ ΚΔΒΜ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ / IT ACADEMY, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των γονέων τους είναι πρωταρχικής σημασίας. Λαμβάνουμε πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τις καλές πρακτικές.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 είναι ένα νέο νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που θεσπίζει όρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εμείς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως ονόματα μαθητών, βαθμολογίες, παρουσίες, στοιχεία επικοινωνίας των γονέων, και άλλα στοιχεία που μας δίνετε με τη συγκατάθεσή σας, για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

Η προστασία των παιδιών και των γονέων είναι πάντα προτεραιότητά μας και συνεχίζουμε να λειτουργούμε σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση.