Γιατί Ρομποτική;

Οι περισσότεροι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν έχοντας μια υγιή, ευτυχισμένη ζωή, που θα τα γεμίζει. Μπορεί να καταφέρουν, μάλιστα, να κάνουν κάποτε σπουδαία πράγματα για την κοινωνία. Η ρομποτική είναι ένα καλό εφόδιο για να ξεκινήσουν.

Μέσω της ρομποτικής τα παιδιά εμπεδώνουν πολύ καλύτερα επιστήμες όπως τα Μαθηματικά και την Φυσική, καθώς και τον Προγραμματισμό και τη Μηχανολογία. Οι δύο τελευταίες επιστήμες μπορεί να μη διδάσκονται ακόμα στα σχολεία, αποτελούν όμως γνώσεις που αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας –κάτι που σίγουρα θα έχει αυξητική πορεία και στο μέλλον.

Πιο αναλυτικά, τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και αναπτύσσουν δεξιότητες σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς, όπως:

 • Φυσική: το παιδί έρχεται σε επαφή με την μελέτη της κίνησης, μελέτη της επίδρασης της τριβής, της σχέσης των δυνάμεων, μεταφορά ενέργειας)
 • Μαθηματικά και Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων)
 • Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων κ.α.)
 • Τεχνολογία (τεχνολογικός αλφαβητισμός)
 • Ο συνδυασμός εννοιών από διαφορετικές, γνωστικές περιοχές (τεχνολογία, τέχνη, περιβάλλον, κοινωνία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες) με διαθεματικά Project (συνθετικές εργασίες), κ.λπ.

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από τον γνωστικό και στον συναισθηματικό τομέα που αφορά στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παιδιών καθώς επίσης και στον κοινωνικό τομέα.

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων σημαντικών δεξιοτήτων του εικοστού πρώτου αιώνα, έχοντας στο πλευρό του την ρομποτική, όπως:

 • ομαδική εργασία (το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται για την εξεύρεση κοινής λύσης)
 • επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • καινοτομία (πώς μπορεί να γίνει η ίδια λειτουργία καλύτερα, ταχύτερα, αποδοτικότερα)
 • διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων, κατανοώντας ποιος είναι καταλληλότερος για μια θέση)
 • προγραμματισμός
 • δεξιότητες επικοινωνίας
 • πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη),