Αγγλικά

Διάρκεια: 9 μήνες (15/09-15/06)

Μέθοδος διδασκαλίας: Επικοινωνιακή/ μαθητοκεντρική και βιωματική

Μαθησιακός στόχος: οι μαθητές παρακολουθούν και την συγκεκριμένη και ειδικά εμπλουτισμένη ύλη μαθημάτων (Syllabus) για κάθε επίπεδο (A1-C2) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών CEFR ώστε να βελτιώσουν και τις 4 δεξιότητές τους αποτελεσματικά (προφορική/ γραπτή/ ακουστική και κατανόησης κειμένου)

Τα επικοινωνιακά μας διδακτικά μαθήματα θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή σας και θα βελτιστοποιήσουν τις ικανότητές σας για να ανταποκριθείτε σε οποιαδήποτε γλωσσική πρόκληση. Θα συμμετέχετε σε ομαδικές δραστηριότητες που θα σας δώσουν μια βαθύτερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η γλώσσα.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την χρήση επίσημου υλικού και έμπειρων εκπαιδευτικών, θα είστε σε θέση να βελτιώσετε και να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο χρησιμοποιώντας τη γλώσσα στις καθημερινές καταστάσεις.  Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα τεστ για να αξιολογήσετε την πρόοδό σας που θα προετοιμάσει το δρόμο για μια εναλλακτική διδασκαλία που θα καλύψει τα κενά και θα σας προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα!