Γιατί να μας επιλέξετε

33 χρόνια πιστοποιημένης ποιότητας!

 • Μέλος του Δικτύου QLS (ΚΞΓ Πιστοποιημένης Ποιότητας)
 • Εξεταστικό Κέντρο των εξετάσεων Cambridge και LanguageCert (PEOPLECERT) μέσω του QLS 
 • Ομάδα έμπειρων καθηγητών 
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια των καθηγητών μας σε νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.
 • Νηπιακά Τμήματα
 • Τμήµατα Ενηλίκων 
 • Ιδιαίτερα Μαθήματα 
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων-δράσεων και εκδρομών
 • Προφορική Εξάσκηση της Αγγλικής εκτός διδακτικής ώρας
 • Εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας µέσω υπολογιστή 
 • Mock Exams (Τεστ προσομοίωσης) για όλους τους υποψήφιους 
 • QLP: Test Πολλαπλής Νοημοσύνης για την ανίχνευση του μαθησιακού τύπου κάθε μαθητή
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία προς όφελος όλων των μαθητών
 • QLS Exam Guides for ECCE – ECPE –  lELTS (βοηθητικές εκδόσεις για τους υποψηφίους εξετάσεων)
 • CB Test (Computer Based) για τις εξετάσεις του Cambridge και της PeopleCert στον χώρο του σχολείου µας 
 • Θεματικές χρονιές µε πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά 
 • Anti-Bullying AMBASSADORS training από το Ίδρυμα Diana (The Diana Foundation) – Άγγλος εκπαιδευτής εκπαιδεύει τους µαθητές πώς να αντιμετωπίσουν τον σχολικό εκφοβισμό 
 • Ετήσια συμμετοχή στο online PanHellenic Debate Festival κάθε χρόνο, με άλλα σχολεία του QLS.
 • Debating Society Guides: Μαθαίνουμε να επιχειρηματολογούμε σωστά με τη βοηθητική έκδοση του QLS.
 • Συχνή ανανέωση της διδακτικής µας ύλης 
 • Διαδικτυακή Πλατφόρμα 4Schools για µεγαλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας, ευελιξίας και αμεσότητας για γονείς και μαθητές.
 • QLS iLearn (Διαδικτυακή Πλατφόρµα): για περισσότερη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών και καθηγητών.
 • Ετήσια έκδοση του περιοδικού του σχολείου µας, “The Joy of Learning” όπου αρθογραφούν μεταξύ άλλων, μαθητές, γονείς και καθητητές.
 • Cool Kids Summer Project 4ωρη δηµιουργική απασχόληση για το καλοκαίρι