Γιατί να μας επιλέξετε

31 χρόνια πιστοποιημένης ποιότητας!

 • Μέλος Δικτύου QLS 

 • Κλειστό Εξεταστικό Κέντρο των εξετάσεων Cambridge και City & Guilds (PEOPLECERT) μέσω QLS 

 • Επιτελείο προσοντούχων καθηγητών 

 • Λειτουργία Νηπιακών Τµημάτων 

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων-δράσεων και εκδρομών στο εξωτερικό Ενωτικό Τμήµατα Ενηλίκων 

 • Ιδιαίτερα Μαθήματα 

 • Προφορική Εξάσκηση μαθητών, εκτός ώρας μαθημάτων Εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας µέσω υπολογιστή 

 • Mock Exams (Τεστ προσομοίωσης) για όλους τους υποψήφιους 

 • QLP TEST Πολλαπλής Νοημοσύνης για την ανίχνευση του μαθησιακού τύπου του μαθητή

 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία προς όφελος όλων των μαθητών

 • QLS Exams Guides for ECCE – ECPE –  lELTS 

 • Νέα Προγράµµατα από Σεπτέµβρη 

 • Εορτασµός 400 Χρόνων από την γέννηση του Σαίξπηρ 

 • CB Test (Computer Based) για τις εξετάσεις του Cambridge και του City & Guilds (δίνουμε εξετάσεις του Πανεπιστηµίου Cambridge στην αίθουσα των υπολογιστών του σχολείου µας 

 • Έτος Εθελοντισµού «Keep Smiling with QLS Children help children” µε πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά 

 • Anti-Bullying AMBASSADORS training – Άγγλος εκπαιδευτής εκπαιδεύει τους µαθητές πώς να αντιμετωπίσουν τον σχολικό εκφοβισμό 

 • Debating Society Guides. Μαθαίνουμε να επιχειρηματολογούµε σωστά. 

 • Συχνή ανανέωση της διδακτικής µας ύλης 

 • Συνεχίζουµε την Εκπαίδευση του προσωπικού µας σε νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικά προγράμματα 

 • Νέα πλατφόρμα 4Schools για µεγαλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας, άµεσα και αποδοτικά 

 • Online πλατφόρµα για εκπαιδευτικές συνεργασίες µε άλλα σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

 • Μαθητές, Γονείς, Καθηγητές αρθρογραφούν στο περιοδικό του σχολείου µας, «The Joy of Learning» 

 • Cool Kids Summer Project 4ωρη δηµιουργική απασχόληση για το καλοκαίρι 

 • Νέοι σεμιναριακοί κύκλοι εκπαίδευσης «Μαθαίνω να Μαθαίνω» για γονείς και παιδιά